Werkgevers informatie

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Buiten de core-business verzuimbegeleiding is ArboPro tevens uw partner in overige arbo-gerelateerde vraagstukken. Mede is samenwerking met diverse discipline’s zoals veiligheidskundige, arbeidshygieniste en arbeids & organisatie deskundige bieden wij u professionele ondersteuning.

ArboPro is een gecertificeerde arbodienst. Bedrijven welke een overeenkomst hebben afgesloten met ArboPro vallen automatisch onder de vangnetregeling arbodienstverlening. Instemming OR ofwel personeelsvertegenwoordiging is derhalve niet nodig.

Interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met ArboPro. U kunt vragen naar Stephanie Karssing. Tel. 045-5710077     

Heeft u vragen op het gebied van arbeid en gezondheid die vragen om specifieke deskundigheid en een projectmatige aanpak? ArboPro beschikt over de inzetbaarheid van kerndeskundigen, zoals bedrijfsarts, hygiënedeskundige, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige, die u ook bij deze vragen van dienst kunnen zijn. In overleg met u wordt uw vraag gedefinieerd, gespecificeerd en vertaald naar een projectplan met duidelijk gestelde doelen en resultaten

Onderstaande keuringen kunnen wij uitvoeren:
Rijbewijskeuring B/C/D/E, longfunctiekeuring, kraanmachinistenkeuring, audiometrie, asbestkeuring en ademluchtmaskerkeuring.

De meeste keuringen voeren wij uit op onze hoofdlocatie in Kerkrade. Afhankelijk van het aantal keuringen is het ook mogelijk om keuringen op locatie bij werkgevers uit te voeren. Ook voeren wij diverse healthchecks uit.

Verzuim

Graag ondersteunen wij u als uw partner in verzuimkwesties. ArboPro benadert het verzuim vanuit een klantteam waarin een casemanager, een arboverpleegkundige ( praktijkondersteuner bedrijfsarts) en een bedrijfsarts zitting hebben. In samenspraak met u als werkgever zetten wij de nodige acties in, gebaseerd op de wettelijke verplichte actiepunten van de Wet Verbetering Poortwachter. Wij maken gebruik van een beproefd online-verzuimprogramma waarin ook u als werkgever kunt meewerken. Het programma is volledig ‘Poortwachterproof’ en wordt telkens aangepast aan de actuele wetgeving. Door gebruik te maken van deze applicatie bent u verlost van overbodig papierwerk en zijn uw dossiers optimaal beschermd en geborgd.

Preventie

Werkvermogensmonitor

Hoe krijgt een ondernemer grip op werknemers die te vaak verzuimen terwijl de werkgever niet weet wat er aan de hand is? Wat te doen met een werknemer die zich maar niet ziek meldt terwijl de leidinggevende zich zorgen maakt omdat de werknemer te lang “op zijn tenen loopt”. ArboPro biedt een uitkomst door gerichte advisering en een aanpak zonder dat de werknemer in zijn / haar privacy-rechten wordt geschonden. De aanpak is niet enkel gericht op gezondheidsklachten maar beschouwt ook alle andere potentiële verzuimoorzaken zoals een ongezonde levensstijl, problemen op of met het werk, sociale problematiek (familiair, schulden etc.) enzovoort.

De inzet van de Werkvermogensmonitor (Preventief) is standaard inbegrepen in onze verzuimpakketten, hiervoor berekenen wij geen extra kosten.

De verzuimapplicatie van ArboPro informeert de leidinggevende automatisch indien de werknemer over de laatste 12 maanden vaker dan 2 keer verzuimt.  Ongeveer een maand na het herstel van de medewerker zal ArboPro in overleg met de leidinggevende de Werkvermogensmonitor inzetten.

De Werkvermogensmonitor is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee inzicht word gekregen in de productiviteit, inzetbaarheid en gezondheid van de medewerkers.

De Werkvermogensmonitor bestaat uit een vragenlijst en een aanvullend gesprek bij ArboPro. De vragenlijst is opgebouwd uit de volgende items:

– Functie
– Werkomstandigheden
– Leefstijl
– Productiviteit
– Werkvermogen

De invultijd van de vragenlijst via internet bedraagt ongeveer 10 minuten. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd middels inlogcodes en een login-naam. De analyse van de resultaten vindt plaats in samenwerking met Erasmus universiteit te Rotterdam.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de werknemer gelijk een geautomatiseerde adviesrapportage waarin staat op welke punten de werknemer het werkvermogen kan verbeteren. De werknemer ontvangt hierna een uitnodiging voor een persoonlijk adviesgesprek. ArboPro adviseert de werknemer hoe het werkvermogen te verhogen, (verder) uitvallen te voorkomen en welke vervolgstappen te nemen.

Ongeveer een half jaar na dit adviesgesprek zal telefonisch een follow-up plaatsvinden.

Basispakket

Ook wel te omschrijven als verrichtingenpakket; Buiten een laag abonnement tarief betaalt u de activiteiten die ook daadwerkelijk zijn ingezet op basis van verrichtingen. Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject. In deze verzuimmodule machtigt u ArboPro voor wat betreft de benodigde, uit te voeren acties o.a. in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, en bent u gegarandeerd dat u hierdoor voldoet aan alle gestelde verplichtingen die voortvloeien uit de WVP. Op deze manier dragen wij, samen met u, op een actieve wijze bij aan verzuimreductie in uw organisatie. (zie het tarieven /diensten overzicht).

Wij verwijzen ook naar onze Werkvermogensmonitor (zie Preventie), deze dienstverlening zit standaard in zowel basis- als optimaalpakket inbegrepen.

Optimaalpakket

Wanneer u kiest voor deze verzuimmodule, kiest u voor een uitstekend en degelijk abonnement. Uw kosten blijven beheersbaar doordat u een vast bedrag per medewerker per jaar afrekent. In ruil daarvoor ontvangt u perfecte begeleiding in het gehele traject; vanaf de eerste ziekmelding tot en met de werkhervatting. Onze deskundige casemanager ondersteunt u in het gehele traject. Hierbij beschikt u dus over één vast aanspreekpunt en bent u gegarandeerd van het feit dat u dit product afneemt tegen een vaste prijs per medewerker. Alles is “Poortwachter-proof”. Op deze manier dragen wij, samen met u, op een actieve wijze bij aan verzuimreductie in uw organisatie.

Wij verwijzen ook naar onze Werkvermogensmonitor (zie Preventie), deze dienstverlening zit standaard in zowel basis- als optimaalpakket inbegrepen.